Implement Jersey security without web.xml

by ,

การจะ Implement Security ด้วย Annotation ตามมาตรฐาน JAX-RS 2.0 บน Jersey ใน Document บอกให้ทำ config ที่ web.xml แต่เนื่องจากผมเป็นมือใหม่เรื่อง Java Web Server บอกเลยว่าใช้ web.xml ไม่เป็น ตัว api ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็น Jetty Embedded และดูแล้วก็ไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่ ชอบการ Config ด้วย code มากกว่า เลยทำให้ต้องวิธีเอง งงบัคตัวเองอยู่ตั้งนาน หุหุ

ยังคงมีแต่เรื่อง Api ให้เขียนเนื่องจาก Android มีคนทำแทนแล้ว ไล่ตัวเองมาทำ Api แทน

มาดูโจทย์กัน

@Path("/resource")
public Resource{

  @RoleAllow("user")
  @Path(/private)
  public Response privateRes(){
   ...
  }

  @PermitAll
  @Path(/public)
  public Response publicRes(){
   ...
  }

ผมต้องการให้ทุกคนเข้าถึง resource/public ได้ แต่ที่ resource/private อยากให้เฉพาะ user เท่านั้นที่เข้าได้ ด้วย Security Annotation

สิ่งที่เราต้องทำคือ

 • เราต้องเปิดใช้งาน Security Annotation ตามมาตรฐาน JAX-RS 2.0 ซะก่อน เนื่องจาก Jersey ไม่ได้เปิดใช้งาน Feature นี้โดย default เราต้องเปิดเองถึงจะใช้ annotation เช่น @PermitAll, @DenyAll และ @RoleAllow ได้

 • implement SecurityContext ของเราเอง ซึ่งจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ User ที่ connect มาชื่ออะไร บทบาทอะไร (Role) Connect มาแบบปลอดภัยหรอไม่ ในที่นี้ถ้าเราใช้ web.xml และ config เป็นเราก็จะได้ค่าพวกนี้มาเลย แต่ถ้าเราไม่ใช้หละก็ SecurityContext จะไม่มีค่าอะไรพวกนี้เลย return false ตลอดการ

เปิดใช้ Security Annotation

ด้วยการ register RolesAllowedDynamicFeature class ให้กับ ResourceConfig ซะก่อน

public class ApplicationConfig extends ResourceConfig{
  public ApplicationConfig() {
    packages("com.awesome.api");
    register(JacksonFeature.class);
    register(RolesAllowedDynamicFeature.class);
  }
}

เมื่อเราทำการ Regis RolesAllowedDynamicFeature จะเท่ากับว่าเราเปิดใช้งาน Security Annotation แล้ว เมื่อมี Request เข้ามาที่ /resource/private server จะทำการเรียกisUserRole(user) ของ SecurityContext ถ้า Method นี้ return true ก็จะได้ข้อมูลไป แต่ถ้าเป็น false จะเจอ 403 Fobidden แทน

ซึ่งตอนนี้ SecurityContext ของเรายังไม่มีค่าอะไรดังนั้น Request อะไรเข้ามาก็เข้าถึงส่วนที่เป็น Private ไม่ได้แน่นอน

Implement SecurityContext

เราต้องสร้าง Filter ที่ทำงานตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยืยนยันตัวตนทุกครั้งเมื่อมี Request เข้ามาที่ api เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

Authentication Filter

@Priority(1)
@Provider
public class AuthenticationFilter implements ContainerRequestFilter {
  private static final ErrorMessage UNAUTHORIZED = new ErrorMessage(401, "ชื่อ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง");
  private static final ErrorMessage FORBIDDEN = new ErrorMessage(403, "คุณไม่มีสิทธิเข้าใข้งาน");

  @Override
  public void filter(ContainerRequestContext requestContext) {
    if (!BasicAuthenticationInfo.hasAuthorizeProperty(requestContext)) { //[1]
      return;
    }
    BasicAuthenticationInfo authenInfo = new BasicAuthenticationInfo(requestContext); //[2]
    UserDao userDao = new DBI(new ConfigurationDB().getDatasource()).onDemand(UserDao.class);
    User user = userDao.find(authenInfo.getUsername(), authenInfo.getPassword());
    if (user == null) {
      throw new FaarmisException(401, UNAUTHORIZED);
    }
    if (!isAllow(user)) {
      throw new FaarmisException(403, FORBIDDEN);
    }
    String urlScheme = requestContext.getUriInfo().getBaseUri().getScheme(); //[3]
    AuthenticationContext authenticationContext = new AuthenticationContext(user, urlScheme);
    requestContext.setSecurityContext(authenticationContext); //[4]
  }
}

โค้ดนี้เป็นตัวอย่างให้พอเห็น Concept นะครับ Copy ไปใช้เลยไม่ได้นะ

มาดูกันว่ามันทำอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลการยืนยันตัวตนเข้ามาหรือป่าว ในตัวอย่างนี้ใช้ Basic Authentication ถ้าไม่มี filter หยุดทำงานเลย ซึ่งจะมีผลให้ SecurityContext ไม่มีข้อมูลอะไร Request นั้นก็จะเข้าถึงได้แต่ endpoint ไปเป็น @PermitAll
 2. เอาข้อมูลการยืนยันตัวตนไปลองหาในฐานข้อมูลดูว่าเจอไหม ถ้าไม่เจอก็ Return 401 ไปเลย หรือถ้าเจอแต่ไม่ใช่ user ที่เราอยากให้เข้าถึงได้เช่นเป็น Blacklist เราก็ return 403 ไปแทน
 3. ถ้าผ่านข้อ 2 มากได้ เราจะเอาข้อมูลที่ได้มาสร้าง SecurityContext
 4. ทำการ set ค่า SecurityContext ให้กับ Request นั้น เพื่อใช้ตรวจสอบกับ Security Annotation ต่อไป

สังเกตุ @Priority(1) นะครับ เป็นจุดสำคัญมากๆ ถ้าไม่กำหนดไว้เป็นค่าต่ำๆ filter นี้อาจจะทำงานหลัง filter ของ Security Annotation ซึ่งหมายความว่าตอนนั้นจะยังไม่มี SecurityContex ทำให้การทำงานไม่เป็นอย่างที่ต้องการ ส่วน @Provider จะช่วย Register filter นี้เข้าไปใน ResourceConfig ที่เราทำไปก่อนหน้าอัติโนมัติเลย ถ้าหากอยู่ภายใต้ package ที่กำหนดไว้ใน resource Config

ที่นี้มาดูการสร้าง SecurityContext กัน

Security Context

public class AuthenticationContext implements SecurityContext {
  private static final String HTTPS = "https://";
  private final Principal userPrincipal;
  private final String scheme;

  public AuthenticationContext(final User user, String scheme) {
    this.userPrincipal = () -> user.getUsername();
    this.scheme = scheme;
  }
  @Override public Principal getUserPrincipal() {
    return userPrincipal;
  }
  @Override public boolean isUserInRole(String role) {
    return "user".equals(role);
  }
  @Override public boolean isSecure() {
    return scheme.startsWith(HTTPS);
  }
  @Override public String getAuthenticationScheme() {
    return BASIC_AUTH;
  }
}

เราทำการสร้าง class ที่ implement interface SecurityContext ซึ่งจะมีอยู่ 4 method ด้วยกันได้แก่

 • getUserPrincipal() ให้เราทำการ implement interface Principal เพื่อคืนชื่อของ user ที่ Request api เข้ามา ในตัวอย่างผมให้ใช้ค่าที่ได้จาก getUsername() ของ User
 • isUserInRole(role) นี้หละจุดสำคัญของบทความนี้ ค่าที่ถูกส่งเข้ามาใน method นี้จะไปค่าที่เป็น parameter ของ @RoleAllows ถ้าเรา return true Request ก็จะไม่โดนแตะออก
 • isSecure() อันนี้ implement ง่ายครับ เช็คแค่ว่าเป็น HTTPS รึเปล่าพอ
 • getAuthenticationScheme() เรายืนยันตัวตนด้วยวิธีไหนก็ระบุไป เช่น BASIC OAUTH

เพียงเท่านี้เราก็จะใช้งาน Security Annotation ได้ 100% โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Web.xml เลยครับ นอกจากนั้นเรายังมี SecurityContext ไว้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในภายหลังได้นะ ดูแล้วอีกคุ้มรึเปล่าน้าาา~ ถ้ามีอะไรแนะนำ อะไรผิด รู้วิธีที่ดีกว่านี้ หรือมีทางเลือกอื่นก็มาแชร์กันนะครับ